Dragplåstret i Norr skapar utvecklingspotential - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Cattis Carlén—24 Feb 2015

Förra veckan besökte jag Umeå och Fastighetsnytts mötesplats Business Arena som för första gången genomfördes i norra Sverige. Över 600 personer deltog under två dagars arrangemang förlagt i Folkets hus och Kulturhuset Väven (2014 års vinnare av Kasper Salin-priset för bästa byggnad).

Det handlade om samhällsutmaningar i norr, till exempel svårigheter för unga att komma in på bostadsmarknaden eller hur vi ska nå det nationella politiska målet om att ha byggt 250 000 nya bostäder till 2020. Flera seminarier handlade om regioner i tillväxt med fokus på företagsetableringar. Ett exempel var etableringen av Facebooks serverhall i Luleå, med presentation av Luleåregionen där kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn ingår.

Som samhällsplanerare och kulturgeograf intresserar jag mig för de flesta frågor som rör hållbar stadsutveckling, arkitektur, bostadsmarknad och näringsfrågor.

Kulturgeografi, som kort kan sammanfattas som människans geografi, är ett perspektiv som flera av dessa ämnen filtrerar genom. En inriktning är urban och regional utveckling och kopplingen till den kreativa klassen. Uttrycket har myntats av Richard Florida, och kan knappast ha undgått den med urbant intresse. Det handlar om välutbildade unga och innovation med potential att locka till sig nya kreativa näringar. Nästan alla kommuner använder sig av likartad platsmarknadsföring som målmedveten metod och för att locka till sig denna samhällsgrupp.

Representanterna för Luleåregionen var tydliga med att de arbetar på motsvarande vis, utifrån sina lokala förutsättningar, och numera blir Facebook även ett draglok i marknadsföringen. Och Luleåregionens arbetsmarknad har tydligt stärkts efter Facebooks etablering. Över 100 nya företag har startat och Luleå kommun har ett samarbetsavtal med staden Austin, Texas, i USA för att utveckla kultur- och näringsliv och samarbeta med lärosätena. Naturligtvis bidrar det till att skapa en attraktiv stad och region att bo i men kommer de på sikt att lyckas med att öka sin befolkning som önskat? Kommer de att kunna erbjuda en balans mellan arbete, fritid och tillgång till boende? Eller stadsutveckla enligt rådande urbana planeringsideal?

Det får framtiden utvisa. Säkert är däremot att det utspelar sig ett tyst platsernas krig i konkurrensen om vilken kommun och region som kan erbjuda unga vuxna ett rikt utbud av arbetsplatser, bostäder, rekreation- och fritidsmöjligheter. Samtidigt kan kommunerna (läs politiken) inte beskriva baksidor med till exempel specifik bostadsbrist, vilket försvårar för bland annat unga vuxna, oavsett utbildningsnivå, att flytta dit arbetstillfällen eller utbildningsmöjligheter kan erbjudas. Fyra av fem kommuner i Luleåregionen uppgav nämligen underskott av bostäder som unga kan efterfråga i länets bostadsmarknadsanalys 2014. Facebook eller inte, Luleåregionen står inför spännande uppgifter framöver.

Cattis Carlén är samhällsplanerare och kulturgeograf. Hon arbetar på Riksbyggen med konceptutveckling för unga vuxna och som markstrateg.