Det här vill jag ska hända 2015 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Elisabet Näslund—2 Jan 2015

Med nytt år följer alltid förhoppningar att det ska bli bättre än det gamla året, att de möjligheter som står till buds ska tas tillvara. Politiker och bransch, kan ni ordna det här under året som kommer?

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan: Låt stadsutveckling och miljonprogramsupprustning ske på de boendes villkor. Underlätta för effektivare former av medborgardialog och genomför renoveringar där inte en enda hyresgäst behöver flytta på grund av högre hyror. Gör så att stadsbyggnadsdelegationer kommer på studiebesök till Sverige, landet som förpassat gentrifiering till historiens bakgård.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke: Ge Arkitektur- och Designcentrum en klok och beslutsför ledning och en bra hemvist. Kanske hamnar Arkdes i gemensam administration med Moderna museet – gott så, så länge det är både museum och myndighet. Det vill säga: självklart utställningar, men också nationell mötesplats för de som jobbar för ett hållbart samhälle och en blåslampa så att riksdagen jobbar med arkitektur-, form- och designfrågorna.

Arkitekter: Krama Attefallshusen och gör dem till en motor i den nödvändiga förtätningen av villaområdena. Rita smarta, snygga och plånboksvänliga typhus och liera er med byggvaruhandeln för att hitta en större marknad. Kommunarkitekter, ge er – i samarbete med övriga förvaltningar – på uppgiften att långsiktigt göra villaområdena till en del av den urbana väven genom att stärka kollektivtrafik, göra lathundar för hur Attefallshus behandlas i planprocesser, etcetera.

Elisabet Näslund ansvarar för arkitekt.se som digital utvecklingsredaktör på Sveriges Arkitekter. Hon är journalist och har bevakat samhällsbyggnadsbranschen sedan 1996. Åsikterna i bloggen är hennes egna.