Det går bra nu! - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand—16 sep 2015

Under sommaren duggade rapporterna allt tätare från arkitektföretag som tackade nej till projekt. Efter ett knackigt 2013 och ett valår när mycket, som så ofta i vår konjunkturkänsliga bransch stod stilla eller gick långsamt, har det nu lossnat med besked. Arkitektbranschen är glödhet!

Omsättningen i branschen har aldrig varit så hög som nu, hela 8 miljarder. Arbetslösheten är långt under 1 %, det vill säga obefintlig, och kontoren går på högvarv med förväntningar om fortsatt god beläggning.

Molnet på himlen är omsättningen per anställd. Hon som en gång lärde mig att vara chef lärde mig också att omsättningen per anställd ska ligga runt en miljon. Det är länge sedan nu och i dag ligger omsättningen fortfarande bara strax över miljonen. Därmed inte sagt att arkitekterna ligger på latsidan, tvärtom. Det är timpriserna som är låga. Om debiteringen per timma för ett bostadsprojekt hade speglat ökningen av våra bostadspriser hade timpriserna varit dubbelt eller trefaldigade i jämförelse med dagens snitt. Tanken hisnar!

Det härliga nu är att utrymmet att påverka finns. Möjligheterna är stora att spetsa verksamheten, hitta nya affärsmodeller, erbjudanden och utveckla rent allmänt. Det gäller såväl process, projekt, personal som samarbeten. Med en så god marknad är det upp till varje företag att ta chansen, bredda, nischa eller varför inte båda om utrymmet finns.

Med en politik med förväntningar om volym finns dessutom den goda möjligheten till nära samverkan med samhällsbyggnadssektorn för att tillsammans nå goda resultat. För det vi gör är inte primärt affären, vi bidrar till en framtid. Låt oss göra det riktigt bra! 

Charlotta Holm Hildebrand är Sveriges Arkitekters branschchef