Den tredje huden

Ett heldags seminarium där vi riktar blicken mot kärnan i inredningsarkitekturens ämne.
”DEN TREDJE HUDEN – inredningsarkitektur som ämne”
Torsdag den 25 april – Konstakademien, Stockholm