Debattartikel: Vänta på utredningarna innan Arkdes inordnas i Moderna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ur artikeln:

”I vårt remissvar hävdar vi att regeringsförslaget inte är ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Analysen kring konsekvenser för Arkdes mötesplatsuppdrag, den pedagogiska verksamheten, basutställningen, med mera, är inte nog genomarbetad. Dessutom pågår två utredningar med avgörande påverkan på Arkdes just nu: Gestaltad livsmiljö, om en ny statlig politik för arkitektur, form och design, och Museiutredningen. Varför inte vänta några månader på utredarnas analys i stället för att hasta fram ett beslut nu?”

Läs hela debattartikeln 

Kortfilm om Arkdes och Moderna