Inriktningarna i arkitektyrket - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Med fyra olika inriktningar inom yrket kan det vara svårt att veta vad som passar just dig bäst. Här hjälper vi dig att ta reda på vad de olika professionerna egentligen innebär – en fördjupning i hur det är att jobba som byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt eller inredningsarkitekt.

En sak de alla har gemensamt är uppgiften att skapa lösningar för byggnader, stadsdelar och miljöer som funkar och som människor tycker om att vara i och att utbildningarna är femåriga med en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.