Dagboksanteckningar från 19 dagar i Etiopien 2016 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Helena Andersson_Reseberättelse Etiopien_2016

Helena Anderssons dagboksanteckningar tar oss med på en reseberättelse. Under 19 dagar i Etiopien möter hon ett resmål som är
politiskt, ekonomiskt och kulturellt komplext. Helena har valt att skildra det på ett personligt sätt. Ibland är arkitekturen i fokus, ibland maten, ibland människorna, ibland min hennes sinnesstämning, ofta vädret.