Är du intresserad av att vara med i ett chefsnätverk?

Nu startar vi chefsnätverk i Göteborg, Halmstad, Jönköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall och Uppsala. Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen.  Nätverket vänder sig till dig som har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter.

Under startmötet diskuterar vi nätverkets former och ramar:

  • När och var nätverket ska träffas
  • Ämne för första träffen
  • Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
  • Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc

Chefsnätverket är exklusivt för dig som chefsmedlem och ingår i ditt medlemskap. Klicka här för att anmäla dig.

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

Arrangörer är Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter, och Sveriges Ingenjörer.

Det blir tio startmöten på sju olika orter, klicka på anmälningslänken ovan för att välja ort och klockslag då du vill medverka.

Stockholm 15 mars
Sundsvall 15 mars
Norrköping 15 mars
Malmö 16 och 17 mars
Göteborg den 16 och 17 mars
Halmstad den 4 april
Uppsala 19 april

Mötena äger rum kl 07.30–09.30, registrering från kl 07.00, respektive 17.00-19.00, med registrering från kl 16.30. Förtäring ingår.

Ett urval baserat på förbund, kön, arbetsmarkandssektor och ålder kommer att göras, och du får besked om du fått plats eller ca en vecka före uppstart.

Har du några funderingar, kontakta Ulrika Nyh på Sveriges Arkitekter.

Välkommen med din anmälan!