Certifiering av sakkunskap - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

23 Jun 2014

För vissa kompetenser i samhällsbyggandet krävs särskild certifiering som  utfärdas av Boverket i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL). För arkitekter gäller det främst Kontrollansvarig (KA), Sakkunnig tillgänglighet (TIL) och Sakkunnig kulturvärden (KUL). Utbildningsinstitut som utfärdar certifikat måste vara ackrediterade av Swedac.