Byta arkitekt för att pressa priset kan bli en förlustaffär - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—6 Nov 2015

Det är inte ovanligt att beställare av arkitekttjänster vill byta ut det anlitade arkitektföretaget under projektets gång. Ibland har parterna olika målsättningar eller utgångspunkter. I andra fall fungerar inte personkemin. Det kan också vara så att det är arkitekterna som inte vill arbeta vidare. Så måste det kunna vara. Ett projekt där beställare och arkitekter inte har samsyn blir sällan bra i slutändan.

Tyvärr finns det ytterligare en anledning till att arkitekter byts ut. Det är inte ovanligt att beställaren vill pressa priset. Vad beställaren då inte tagit med i beräkningen är den kunskap om projektet som går förlorad. Att starta om med nya arkitekter kan både innebära förseningar och missförstånd. Särskilt som de bortbytta arkitekterna knappast känner någon lojalitet mot en svekfull beställare. De intentioner som de första arkitekterna haft blir ofta inte genomförda. En del av det arbete som beställaren redan har betalat för kan inte användas på det sätt som var tänkt. Det kan i många fall i efterhand visa sig dyrare än att hålla fast vid de arkitekter som man valde från början.

Beställare borde istället tänka långsiktigt. Arkitekttjänster är kunskapsintensiva tjänster som arbetas fram i interaktion mellan beställare och arkitekt. Processen är en del av projektutvecklingen. Ett förtroendefullt samarbete mellan parterna ger en kostnadseffektiv process med långsiktigt hållbart resultat.

Arkitekter kan åstadkomma mycket, men bakom de bästa projekten finns nästan alltid även en klok beställare som samtidigt gjort en god affär.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

Kommentarer

  • Nina Sandahl, Sajt Arkitektstudio
    november 7, 2015 — 10:49 f m

    Håller med helt om att arkitekttjänster är kunskapsintensiva. Det är även andra konsulters tjänster under ett projekteringsarbete. För att inte tala om den gruppdynamik som byggs upp under processens gång. Tyvärr bidrar sättet beställare idag handlar upp sina entreprenader, där entreprenören får frihet att jobba med "sina" konsulter, till att stor kunskap går förlorad och att man får "börja om" när bygghandlingen ska produceras. Det är varken ekonomiskt eller hållbart. Bra att denna fråga lyfts!

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *