Bygg bostäder som står pall för förändringstrycket - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

”Mitt i en brinnande bostadskris måste vi orka se effekterna av de beslut kring byggandet som fattas idag. Sveriges snabba urbaniseringstakt gör att stadsdelar, orter och städer förändras och förtätas. Därför måste vi skapa bostadshus som är tillräckligt generella för att möta nya behov och där det sociala livet garanteras plats.”

Sanna Hederus. Foto: KOD arkitekter

Sanna Hederus. Foto: KOD arkitekter

Tobias Olsson. Foto: Peter Phillips

Tobias Olsson. Foto: Peter Phillips

Bostadsprisjuryns ordförande Sanna Hederus SAR/MSA och förbundsdirektör Tobias Olsson har skrivit en debattartikel om den svenska bostadssituationen med utgångspunkt från årets juryarbete med Bostadspriset. Den publicerades i Fastighetsnytt.
Läs hela artikeln