BTH - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Matilda Arvidsson Bakre raden från vänster: John Ljungberg, Annie Skoog, Josefin Axén, Ebba Lövehed, Erik Hulteen. Främre raden: Hanna Wahlberg, Isabella Bergh, David Einarsson, Matilda Arvidsson

Granne med havet i Karlskrona ligger BTH/ Blekinge tekniska högskola där Sveriges samtliga planeringsarkitekter utbildas. Utbildningen i fysisk planering är den enda i sitt slag och består av en grundutbildning på kandidatnivå som tillsammans med masterprogram i stadsplanering eller strategisk fysisk planering leder fram till en arkitektexamen. Utbildningen fokuserar på hur vi kan undersöka, förstå och utveckla vår urbana miljö. Här varvas individuellt skissande och akademiskt skrivande med projektarbeten i grupp.

ArkitektStudenternas lokalstyrelse på BTH träffas varje tisdag kl. 12.15 för att diskutera kring projekt som sker just nu och vad vi vill genomföra härnäst. Under 2015-2016 har vi bland annat genomfört filmvisningar samt anordnat tävlingar och workshops.

Kontakta lokalstyrelsen