Branschrapporten 2019 – Oklara utsikter när högtrycket viker - Sveriges Arkitekter

Uppgången i arkitektbranschen är bruten. Prognosen för 2020 är en svag minskning.

Årets statistik visar att uppgången i arkitektbranschen som pågått sedan den första branschrapporten 2015 är bruten. Sedan 2015 har den totala omsättningen ökat med två miljarder kronor, från 9,1 miljarder till årets prognos 11,1 miljarder – en imponerande höjning. Nu stannar dock omsättningen på samma summa som 2018 och prognosen för 2020 är en svag minskning.

Beläggningsgraden och marginalen hos de svarande företagen sjunker medan arbetslösheten stiger. Ännu är förändringarna små och för vissa företagare, särskilt sådana som jobbar med många typer av uppdrag och inte har koncentrerat sig på bostadsprojekt, känns det som att komma tillbaka till en rimlig balans i arbetsbörda.

Bedömningen i oktober, när branschrapporten publicerades, är att inbromsningen kommer att resultera i en mjuklandning för arkitektbranschen. Osäkerheten i omvärlden gör att företagen behöver följa utvecklingen kontinuerligt och vara beredda att ställa om affärsmodellen. Förändringstrycket från omvärlden, i första hand omställningen till ett klimatsmart samhälle, kommer också att ställa krav på arkitektbranschen.

Nyckeltal för arkitektföretag:

 • Omsättning 2019 (prognos): 11,1 miljarder kr
  Omsättning 2018: 11,1 miljarder
 • Omsättningen per anställd 2019 (prognos):1,25 miljoner kr
  Omsättningen per anställd 2018: 1,25 miljoner kr
 • Rörelsemarginal före avskrivningar 2019 (prognos): 11 procent
  Rörelsemarginal före avskrivningar 2018: 12,2 procent
 • Arbetslöshet augusti 2019:1,8 procent
 • Antal anställda 2018: 8 900

Ladda ner rapporten som PDF

Läs som blädder-exemplar

Sveriges Arkitekter har gett ut en årlig branschrapport sedan 2015, som stöd till våra företagande medlemmar. Den bygger på förbundets statistik, främst vår arvodes- och sysselsättningsenkät, och externa data från exempelvis UC och Boverket som analytiker Carina Unger, Serofia, bearbetar.

Kommentarer

Kommentarer inaktiverade.