Bostadsdebatten flyttar in på Stockholm Furniture & Light Fair - Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—10 feb 2016

I dag är jag på Stockholm Furniture & Light Fair för att bland annat tala på utställningen ”Allmännyttan nu!”.

Utställningen lyfter bostadsprojekt som visar att allmännyttan fortfarande kan vara i framkant när det gäller att skapa ett stort antal bostäder som samtidigt är bra och hållbara livsmiljöer. Här presenteras tio aktuella projekt ritade av några av Sveriges främsta arkitekter för kommunala bostadsbolag.

Det finns alternativ till Sabos kombohus! Och visst vore det härligt om allmännyttan återigen tar täten för både kvantiteten och kvaliteten i (bo)stadsbyggandet!

Bostäderna blir extra intressanta i en tid då bostadsbristen är en av våra stora samhällsutmaningar och en stor fråga att lösa för såväl dem som drabbas som för Sveriges ekonomi. Vi måste bygga 700 000 nya bostäder på tio år, enligt Boverket – och samtidigt skapa väl fungerade och inte minst hållbara städer att bo i.

Jag tror inte att det finns en lösning på detta, världen är för komplex idag.  Vi behöver hitta nya finansieringslösningar, bättre stadsbyggnadsprocesser och nya samarbeten mellan olika aktörer. Utställningen visar olika lösningar på bostadskrisen, från smarta infillprojekt till storskaliga miljöer som behåller den mänskliga skalan.

Gå och se om du är på mässan! Vi är arrangör för Allmännyttan nu! tillsammans med Stockholm Furniture & Light Fair och initiativtagaren Summit. Idag onsdag kl 13 bjuder vi på mingel och visning av utställningen i A35:19 i A-hallen.

Sandell Sandberg, Kv Ormen, Norrköping

Sandell Sandberg, Kv Ormen, Norrköping

Varg Arkitekter, Tegnérs Torn, Stockholm

Varg Arkitekter, Tegnérs Torn, Stockholm

Tobias Olsson är förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter