"Billig investering att utbilda invandrade akademiker" - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Vidareutbildningen av en invandrad läkare kostar bara en tiondel av priset för en svensk läkarutbildning går på. Trots det avsattes förra året endast 70 miljoner för den typen av kompletteringar. Nu krävs en rejäl satsning på kompletterande högskoleutbildningar, skriver Göran Arrius och Josefin Edström från Saco i en artikel på DN Debatt.

Bakgrunden är rapporten Vad kostar en akademiker? som Saco gav ut den 2 februari. Där jämför de utbildningskostnaden för en svenskutbildad akademiker med validering och komplettering av en invandrad akademikers utländska utbildning. Slutsatsen är att investeringen för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är förhållandevis låg.

Läs debattartikeln

Ladda ned rapporten här