Bauhaus och Pomo - Sveriges Arkitekter

Foto: Simon Bergström

Syftet med resan var att försöka förklara vad jag gjort de senaste tre åren. Alltså 3 år av arkitektstudier på KTH. Jag hade länge tänkt att göra en rent postmodern resa genom
Europa. Men den postmoderna delen av denna resa handlar endast om Berlin. Varför skulle postmodernismen kunna hjälpa mig förstå mina arkitekturstudier? Det kanske låter motsägelsefullt. Har postmodernismen ett stärkt fäste på KTH? Faktumet är att detta tomma, ytliga, anti-genuina tillvägagångssätt till arkitektur kanske är den med störta likheter
och öppningar för en arkitekturstudent idag.Vi befinner oss inte riktigt i något postmodernt och heller inte något modernt heller.

Läs mer om Simon Bergströms resa till Tyskland: Bauhaus och Pomo _ Simon 2 en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.