Nytt från SACO: Avtalsförhandlingarna är klara! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

I morse avslutades årets förhandlingar på det statliga området. Saco-S har fått igenom att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

Ett hållbart arbetsliv blir nu ett eget arbetsområde för Partsrådet, parternas samarbetsorganisation. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

Till detta arbete får Partsrådet i uppgift att knyta till sig betydligt fler expertkompetenser än tidigare.

Läs hela pressmeddelandet här