Medlemsavgifter Företagarservice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Du som är ansluten till Företagarservice betalar en halv individuell medlemsavgift till Sveriges Arkitekter. Utöver det tillkommer en serviceavgift till Företagarservice, vilken faktureras medlemmens företag. Avgiften är relaterad till företagets storlek och är en avdragsgill kostnad i rörelsen.

Det anslutna företaget betalar en serviceavgift på 340 kronor per månad som faktureras och är en avdragsgill kostnad. Hur många serviceavgifter företaget betalar beror på hur många årsanställda arkitekter och ingenjörer som finns i företaget. På serviceavgiften tillkommer mervärdeskatt om 25%.

Antal serviceavgifter att betala

Företagsstorlek (årsanställda) Antal serviceavgifter
1-2 lägst 1
3-5 lägst 2
6-10 lägst 3
11-20 lägst 4
21-40 lägst 5
>40 lägst 6