Artikel om arkitekturpedagogik i Arkitekten - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Samtal om arkitektur ger barn möjlighet att påverka vad som byggs. Dagens fokus på dialogprocesser gör att intresset för arkitekturpedagogik som demokratisk metod ökar. Arkitekturkonsulenten Mania Teimouri funderar på hur barn kan involveras i arbetet med att ta fram barnkonsekvensanalyser. Läs hela artikeln!

Mania Teimouri Foto: Emelie Asplund

Mania Teimouri
Foto: Emelie Asplund