Arkitekturträdgården 5 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter


9:00-9:50
Hur kommer vi att mötas i framtiden?

Arrangör: SENAB
Medverkande: Lena Lid Falkman, Ekon Dr, Handelshögskolan i Stockholm, Fredrik Hansson, Partner, Arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA, OkiDoki Arkitekter, Victoria Percovich Gutierrez, Social Hållbarhet, White, Johan Selberg, vd Senab Services

Beskrivning: Möten är något som alla har erfarenhet av och som organisationer har mycket av. Hur påverkar det gränsöverskridande vardagslivet våra möten? Hur kommer den nya möteskontexten se ut? Går vi från mänskliga till omänskliga möten? Från utmattande till relationsstärkande möten? Hur skapar man mötesmiljöer för morgondagens arbetsliv?

Läs mer här


10:00-10:50
En stadspolitik för vem?
Arrangör: Plattform för hållbar stadsutveckling
Medverkande: Karolina Skog, Miljö- och stadsutvecklingsminister, Regeringen, Elin Andersdotter Fabre, Projektledare Hållbara städer, Global Utmaning, Titti Olsson, Chefredaktör tidningen Stad, Movium, Patrik Faming, Nationell samordnare, Plattform för hållbar stadsutveckling

Beskrivning: Sverige är ett av de länder i världen som bygger mest just nu, men hur bygger och utvecklar vi den hållbara staden där alla får plats? Vad innebär levande städer och hur skapas dem? Vi diskuterar, debatterar och samtalar kring levande städer.

Läs mer här


11:00-11:50
Kan arkitektur göra oss friskare och smartare?

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Gert Wingårdh, grundare, Wingårdhs arkitektkontor, Linda Mattsson, arkitekt och partner, White, Anna Törnquist, arkitekt med fokus på skolhus, Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur och fastigheter, SKL, Patrik Faming, Nationell samordnare, Plattform För Hållbar Stadsutveckling

Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Beskrivning: Undersökningar visar att det går att förkorta vårdtider och komma tillrätta med otrygghet i skolan – men det krävs en medvetenhet och vilja. Vi visar på flera bra exempel och diskuterar vägen framåt – kan arkitektur göra oss friskare och smartare?

Läs mer här


12:00 -12:50
Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?

Arrangör: Johanneberg Science Park
Medverkande: Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborg, Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Göteborg, Vice ordförande Näringsutskottet (M), Niklas Johansson, Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet, Stefan Bengtsson, Rektor, Chalmers, John Rune Nielsen, Affärsutvecklingsdirektör CBDO, RISE, Mats Bergh, VD, Johanneberg Science Park
Moderator: Per Österström, Business Region Göteborg

Beskrivning: Testbäddar i verklig miljö tar ett helhetsgrepp om komplexa samhällsutmaningar som klimat- och energiomställning, bostadsbrist och en alltmer åldrande befolkning. I Göteborg pågår ett flertal testbäddar där offentliga aktörer, näringsliv, akademi och civilsamhälle arbetar tillsammans för att finna innovativa lösningar för hållbar tillväxt och utveckling. Hur ser de bästa villkoren ut för testbäddar? Hur prioriterar och kraftsamlar vi kring gemensamma insatser? Johanneberg Science Park bjuder in till diskussion om testbäddens utmaningar, behov, samhällsnytta och framgångsfaktorer för att utveckla hållbara smarta städer, stärka innovationskraften och säkra framtidens jobb. Varmt välkommen!

Läs mer här


13:00 -13:50
Stadsutveckling händer i kommunerna – hur jobbar Sveriges bästa arkitekturkommuner?

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Björn Sundin, kommunalråd (s) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro, Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Örebro, Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbyberg, Simon Helmér, vd, Vallastaden och Elisabet Jonsson, plan- och byggchef Uppsala kommun.
Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Beskrivning:Kommunernas roll är avgörande för kvaliteten i våra livsmiljöer. Vi bjuder in några nyckelaktörer för en timme med fokus på kommunernas roll i den gestaltade livsmiljön – hur skapar man förutsättningar för att kunna bygga mycket, hållbart, vackert och snabbt, samtidigt?

Läs mer här


14:00-14:50
Är Artificiell Intelligens och industriproduktion lösningen på arkitektbranschens utmaningar?

Arrangör: Tengbom
Medverkande: Micke Ahlström, VD, Sproutpark, Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Lotta Sjödin, Utvecklingsledare, Ikano Bostad, Olle Samuelsson, VD, BIM Alliance Sweden, Linda Camara, Operativ chef & partner, Tengbom, Johanna Munck af Rosenschöld, Kontorschef & partner, Tengbom, Alexandra Laurén, vice VD på Skanska Sverige

Beskrivning: Det byggs mer och snabbare än någonsin. Som arkitekter ser vi dagligen hur kortsiktighet och brist på helhetsperspektiv ger negativa konsekvenser inom stadsplanering och arkitektur. Samtidigt är vi nog inte helt skuldfria – de många kostnadseffektiva och industriproducerade byggprojekten i Sverige, exempelvis, har arkitektbranschen kanske hittills varken velat eller haft verktygen att bidra till. Men för att förändra samhället på riktigt måste vi bli mer delaktiga. Överallt. Att förstå och omfamna digitaliseringens möjligheter, inte minst när det gäller innovativ industriproduktion, blir ett avgörande steg. Mot att skapa en bättre värld, men också för att stå oss i konkurrensen med andra aktörer på en digital och global marknad. Vad händer om vi agerar pionjärer? Om vi välkomnar digitaliseringen och öppnar upp för samverkan med andra branscher än traditionellt? Kan exempelvis AI, BIM, industriproduktion och robotkollegor förändra arkitektens uppdrag? Och vad kan vi då åstadkomma?

Läs mer här


15:00-15:50
Fort och fel – eller kan vi verkligen bygga bra bostäder billigt?

Arrangör: Strategisk Arkitektur
Medverkande: Hanna Morichetto, doktorand, Centrum för Boendets Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Emma Hult, Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, Fredrik Hemborg, affärsenhetschef Sverige, Bonava, Andreas Fries, Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur

Beskrivning: Uppfyller nybyggda lägenheter de funktioner som låter människor få sina livsbehov tillgodosedda? Kommer bostäderna vara generella nog på sikt? Eller riskerar de att bli dagsländor som måste byggas om i framtiden? I en kraftigt växande sektor kan man rent av fråga sig om tillräcklig kunskap finns bland bostadsproducenter och arkitekter. Och vilket ansvar skall myndigheter och lagstiftare ta? Strategisk Arkitektur är huvudpartner i nystartade Centrum för Boendets Arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola och tillsammans med doktoranden Hanna Morichetto möter vi miljöpartisten Emma Hult från rikspolitiken samt Fredrik Hemborg från Bonava för ett samtal kring boendekvalitet. Vad gör bostäder hållbara över tid, och vilka kvaliteter ska man satsa på för att få ut mest för pengarna? Klarar marknaden själv av att bygga tillräckligt bra bostäder, även där betalningsförmågan är begränsad, eller behöver staten säkerställa att gamla misstag inte görs om på nytt?

Läs mer här


16:00-16:50
I glappet mellan vision och verklighet

Arrangör: Tyréns
Medverkande: Viktor Barth Kron, DN, Tatjana Joksimovic, Länsstyrelsen Stockholms län, Torleif Falk, Stockholms stad, Alexandra Laurén, vice VD på Skanska Sverige, Ylva Preutz Papantoni, Tyréns, Anna Molén, Tyréns

Beskrivning: Vad händer på vägen mellan arkitektens visionsbild och färdigt projekt? Vilka värden förhandlas bort? På vilka grunder? Och med vilka konsekvenser för livsmiljön? En ny studie visar vägvalen som oftast urholkar visionen, men också hur motsatsen uppstår – en verklighet som överträffar skissen.
I en kvalitativ studie har Tyréns djupintervjuat beslutsfattare och rådgivare i tre konkreta stadsutvecklingsprojet. I vilken grad lyckades man förverkliga sina visioner om gestaltning, kvartersrum och utomhusmiljöer? Vilka drivkrafter och orsaker låg bakom glappet som uppstod mellan vision och verklighet?
Resultatet presenteras och diskuteras av expertpanelen som också reflekterar kring visionsbildens betydelse för projektets ekonomi, införsäljning och inkludering.

Läs mer här


17:00-18:00
Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling se ut?
Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Karolina Skog, Miljöminister, Alice Bah Kuhnke, Kultur- och Demokratiminister och Peter Eriksson, Bostads- och Digitaliseringsminister.
Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Beskrivning: Det hållbara (bo)stadsbyggandet är en av våra stora samhällsutmaningar – men även en möjlighet. I höst kommer regeringens proposition om den nya arkitekturpolitiken, något som kommer att få stora konsekvenser för de samhällen och livsmiljöer som ska byggas de kommande åren. De tre ansvariga ministrarna Karolina Skog, Alice Bah Kuhnke och Peter Eriksson kommer och diskuterar regeringens kommande politik och satsningar.

Läs mer här