Arkitekturträdgården 4 juli - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter


9:00 -9:50
Bomässan – en förutsättning för att utveckla en trög samhällsbyggnadsbransch

Arrangör: OkiDoki Arkitekter
Medverkande: Vallastaden 2017 – arrangör av Sveriges största Bo- och Samhällsexpo

Beskrivning: Bomässan har historiskt fungerat som en innovationsmotor för svensk stadsbyggnad. Det är 16 år sen Bo01 i Malmö, men frågan är vilka bra stadsmiljöer vi har lyckats skapa sen dess. Är bomässan en förutsättning för utveckling av en trög samhällsbyggnadsbransch; särskilt i en tid när frågorna blir fler och mer utmanande?


10:00 -10:50
Evidensbaserad stadsutveckling: mot bättre vetande?

Arrangör: Radar Arkitektur & Planering tillsammans med Urbanivation
Medverkande: Kicki Björklund, VD för allmännyttiga Bostadsbolaget i Göteborg; Alexander Ståhle, teknisk doktor i Stadsbyggnad vid KTH i Stockholm och VD för Spacescape; Emma Jonsteg, VD och grundare för Utopia arkitekter och programledare för Svensk Byggtjänsts podcast Snåret; Oskar Götestam, VD för Radar arkitektur & planering.

Beskrivning: Enligt Boverket behöver 700 000 bostäder byggas för att klara bostadsbehovet fram till år 2025. Det är i stort sett ett nytt miljonprogram, drygt fyra decennier efter att det förra slutfördes. En del tror sig veta vad som inte blev bra då, men har vi lärt oss något egentligen? Vad vet vi egentligen om att bygga hållbara städer? Och hur gör vi det vi faktiskt vet till kunskap som kan vara verksam i stadsbyggnadsprocesser? Det här seminariet tar utgångspunkten i att vi har svårt att göra rätt så länge vi förhåller oss ”anekdotiskt” och tyckande till uppgiften att bygga stad. Och det gör vi: varför skulle vi annars se vaga begrepp som ”levande”, ”grönt” och ”liv under dygnets alla timmar” i dokument efter dokument som har som uppgift att leda oss mot hållbara städer – och där utfallet så uppenbart inte blir fallet? Joakim Forsemalm, doktor i Etnologi vid Radar arkitektur & planering och Paul Göransson, civilekonom och VD på Urbanivation, inleder seminariet med en presentation av hur man arbetat evidensbaserat från flera kunskapsmässiga utgångspunkter med ”Initiativet för Hammarkullen och Norra Biskopsgården” i Göteborg. Den inbjudna panelen diskuterar sedan kring evidens, kommunikation och hur vi genom att bete oss mer som forskare kan skapa hållbara städer.


11:00-11:50
Framtidens städer och stadsliv

Arrangör: Sveriges Arkitekter Studenterna
Medverkande:Alexander Ståhle, Spacescape; Edvin Bylander, FOJAB; Carl Wangel, Gullers Grupp; Eva-Karin Anderman, Usify. Moderator: Karin Wilstrand, Sveriges Arkitekter.

Beskrivning: Vi vill prata om hur våra städer kan se ut och fungera i framtiden med fokus på hur den tekniska utvecklingen kan komma att påverka upplevelsen av att leva där. Hur kommer vårt förändrade beteende att påverka vilka behov vi har i städerna och vilket stadsliv kan det leda till?

Läs mer här


12:00-12:50
Akut arkitektbrist – hur säkerställer vi kvaliteten i våra byggda miljöer?

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef Stockholm, Tengbom, Louise Masreliez, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter, Erik Pelling, kommunalråd, (S), Uppsala kommun, Katarina Wallin, grundare, Evidens, Maria Lantz, rektor, Konstfack

Moderator: Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter

Beskrivning: Urbanisering, bostadsbrist och krav på ökat byggande göra frågan om våra framtida livsmiljöer högaktuell. Arkitekter besitter unik kompetens för att få ihop en rad skilda aspekter – de samhällen vi bygger behöver vara hållbara, socialt inkluderande och bidra till välmående hos de som bor, arbetar och rör sig i dem. Men det saknas arkitekter, hos kommunerna är andelen på bygglovsavdelningarna endast 16 procent och det skriande behovet på inredningsarkitekter får negativa följder för miljöerna i de skolor och sjukhus som byggs. Bristen hotar kvaliteten på de samhällen vi ska bygga de kommande åren – hur ser lösningen ut? Seminariet utgår från en helt ny undersökning som kan presentera vad den uteblivna kompetensen faktiskt kostar samhället.

Läs mer här


13:00-13:50
Innovativt flerfamiljshus i trä – när bostaden ger tillbaka mer än den tar

Arrangör: Sweco Architects
Medverkande: Kajsa Crona, Ansvarig arkitekt, Affärsutvecklare Bostäder, adj professor i Boendets Arkitektur Chalmers, Sweco Architects, Kajsa Lidman, Ansvarig arkitekt, bostadsstrateg, studiochef, Sweco Architects, Mikael Ahlén, Marknadsområdeschef Göteborg, Riksbyggen, Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef, Riksbyggen, Susanna Hultin, Affärsutvecklare Cirkulär Ekonomi, Sweco Architects, Ulf Kamne, Kommunalråd, Vice ordförande Kommunstyrelsen Göteborg, Göteborgs stad, miljöpartiet

Beskrivning: I tävlingsförslaget Slå Rot som nyss vann en markanvisningstävling i Göteborg vill Sweco och Riksbyggen utmana och skapa ett flerbostadshus som ger mer än det tar. Med den kunskapsgrund vi står på idag kan vi locka fler att göra hållbara val. Vi kan även ställa krav på material, energisystem, odling och ekosystemtjänster. Brf Slå Rot kommer att få stomme i massivträ och återvunnet tegel, växthus på balkongerna, smart energisystem och ekosystemtjänster på förgård, gård och tak. Slå Rot ska kunna bli en byggnadstypologi som kan anpassa sig till olika situationer i staden. Ett industriellt tillverkat modulhus som utgår från platsen.

Läs mer här


14:00 -14:50
Människor behöver vackra livsmiljöer snarare än spännande arkitektur

Arrangör: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Medverkande: Ludmilla Larsson, arkitekt MSA, vice VD Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, David Sim, Creative Director Gehl Arkitekter, Mattias Gustavsson, landskapsarkitekt, VD Urbio, Lena Steffner, planchef Sala kommun, Olov Schulz, Boverket
Moderator: Marika Khodr, stradsutvecklare Brand Conversation

Beskrivning: Sverige befinner sig just nu i ett bostadsbyggande jämförbart med miljonprogramsåren och det mesta sker i förorten. Mycket ska byggas på kort tid men det som byggs är sällan goda livsmiljöer. Hur förtätar vi i städernas ytterområden? Hur skapar vi långsiktigt hållbara miljöer?

Läs mer här


15:00-15:50
Digitalisering – behöver vi omdefiniera arkitektens yrkesroll?

Arrangör: Sweco Architects
Medverkande: Anders Neregård, Arkitekt SAR/MSA, Digitaliseringschef, Sweco Architects, Michael Thydell, Arkitekt, BIM-strateg, afäärsutvecklare, Sweco Architects, Jesper Wallin, VD, Byggnadsfirman Erik Wallin, Patrik Lindvall, VDC-ansvarig, Bonava, Daan Cedergren, Regionchef Stockholm, Sweco Architects, Daan Cedergren, Regionchef Stockholm, Sweco Architects

Beskrivning: Att arkitektyrket endast löper 4,9% (Oxford Martin 2013) risk att automatiseras innebär inte att vi som arkitekter kommer att gå igenom den digitala transformationen opåverkade. Redan idag ser vi att bitar av vårt arbete, i de skeden som ofta är ganska arbetsintensiva, rationaliseras och automatiseras. Hur kommer vi att påverkas av det digitala skifte som pågår och den framtid som det skapar?

Läs mer här


16:15-17:00
Hur kan ny kunskap bidra till ökad kvalitet i pågående stadsomvandling?

Arrangör: Birthe & Per Arwidssons stiftelse, Kungliga Tekniska Högskolan
Medverkande: Karolina Keyzer, Verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen, Sigbritt Karlsson, Rektor, Kungliga Tekniska Högskolan

Beskrivning: Sigbritt Karlsson, rektor på KTH och Karolina Keyzer, VD och verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen samtalar med gäster och publik om hur ny kunskap och aktuell forskning direkt kan påverka pågående stadsbyggnadsprocesser. Hur tillgängliggör vi ny kunskap i dagens gemensamma samhällsomvandling? Vi lever i en tid med stora utmaningar. Det snabba bostadsbyggandet behöver sättas i ett större holistiskt perspektiv. Hur ser våra nya stadslandskap ut, fyller de våra och framtidens behov? Vilka erfarenheter drar vi och hur kan vi koppla ny kunskap direkt till pågående stadsutvecklingsprocesser? I höst utlyser KTH Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad på ABE-skolan. Hur kan den bidra till att öka kvaliteten i stadsbyggandet? Välkommen att stanna kvar efter seminariet kl.17-18

Läs mer här