Arkitekturåret 2017 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Var med och bidra till Arkitekturåret 2017 som är av många programpunkter under årets Arkitekturgala den 28 november på Cirkus i Stockholm. Här kommer vi att diskutera vad som hänt inom arkitekturen under det senaste året. Punkten är till för att visa en bredd och samtidigt lyfta specifika drag och trender. För att få en heltäckande bild om vad som hänt vill vi få in så många bidrag som möjligt. Det kan komma att visas upp från scenen men annars visas i bildspel på Arkitekturgalan.

Skicka in projekt i alla former av arkitektur till Arkitekturåret 2017! Var stolt – skicka in dina egna verk. Var generös – skicka in dina kollegers och vänners. Projektet ska befinna sig på svensk mark och kan vara allt från idéförslag till färdigställt projekt under 2017. Tänk stort, tänk litet, tänk guldkorn, tänk hela Sverige och dela med dig av din kännedom om lokala projekt med god arkitektur.

Skicka in ett eller flera förslag till oss genom att fylla i formuläret. Bifoga också en eller flera bilder på projektet. Vi kommer att göra ett urval av de inskickade projekten som visas på scen under Arkitekturgalan. Sista datum för inlämning är den 3 november.


Skicka in ditt bidrag nu

Ladda upp bild

Ladda upp bild

Godkännande för inskickat material
Sveriges Arkitekter kan komma att presentera det material som skickats för projektet i såväl tryckt som digital form i samband med ArkitekturGalan, och på Sveriges Arkitekter webb, på sociala medier och i informationsmaterial om Sveriges Arkitekter och arkitektur i Sverige.
Genom att skicka in bilagt material ger ni Sveriges Arkitekter tillåtelse att utan ersättning och utan begränsning i tid använda samtligt ingivet material, eller bearbetade delar därav, inklusive eventuella texter, bilder, fotografier, illustrationer, ljudklipp, filmer, animationer och ritningar i sådant sammanhang och för sådant ändamål som anges i föregående stycke.
Sveriges Arkitekter åtar sig att endast använda mottaget material i sådant sammanhang och för sådant ändamål som anges ovan och att där så är möjligt återge respektive rättighetsinnehavares namn och titel.

Härmed godkänner jag ovanstående