Arkitektur och barnrådets nätverksträff 22 novemeber - save the date - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Arkitektur och barnrådet, Sveriges arkitekter, planerar en nätverksträff den 22:e november kl. 13-17 på KTH Arkitekturskolan i Stockholm.

Vi kommer att fokusera på vilken betydelse barnkonventionen får för planeringen och arkitekturen när den blir lag 2020? Vi bjuder på speciellt inbjudna personer gällande regelverk, föreläsningar och samtal med lärare, planerare och arkitekter. Samtliga arbetar inspirerande med barn såväl inom stadsutveckling, gestaltning som i undervisning på skolan.

Mer info inom kort!