ArkitektStudenternas Etiska värdegrund - Sveriges Arkitekter

ArkitektStudenterna är en organisation som värnar om sina medlemmars intressen. Det är lika viktigt att medlemmarna värnar om ArkitektStudenterna och om varandra.

Under våren har ArkitektStudenternas styrelse arbetat fram en etisk värdegrund med ett antal ”kom ihåg” till oss som medlemmar för att vi alla ska kunna delta i gemensamma aktiviteter på ett tryggt och trevligt sätt. Syftet med ArkitektStudenternas etiska värdegrund är att ge stöd och riktlinjer i arbetet som bedrivs av presidiet, styrelsen och lokalstyrelserna på de nio medlemsskolorna samt för representanter i Akademier, Nämnder och Utskott. Dessa ”kom ihåg” gäller såväl där medlemmarna deltar på ArkitektStudenternas evenemang som när medlemmarna representerar ArkitektStudenterna vid andra sammankomster. Den etiska värdegrunden ska vara ett levande dokument som kan komma att ändras efter behov och synpunkter, allteftersom organisationen utvecklas.

Den etiska värdegrunden hittar du här: Etisk_Värdegrund
Har du några frågor om vårt arbete hör av dig till: info@arkitektstudenterna.se