ArkitektStudenterna i Almedalen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Rebecca Norberg—23 Jun 2014

Snart är det dags för Almedalen 2014!

ArkitektStudenternas mål är att ifrågasätta och skapa en debatt kring vem våra städer byggs för. Vidare vill vi undersöka hur vi som framtida arkitekter kan bidra till en positiv utveckling vad gäller jämlikhet och arkitektur. Syftet med seminariet är att diskutera verktyg och metoder för att uppnå social hållbarhet i stadsbyggande, genom arkitektur.

Vi i styrelsen tror att behovet av en socialt hållbar utveckling måste öka för att hållbar utveckling ska uppnås och därför vill vi genom ett panelsamtal starta en konstruktiv diskussion om social hållbarhet och hur arkitektkåren kan bidra till en positiv utveckling. Förhoppningen är att samtalet ska leda till bättre inblick i, och vidare idéer om, hur man kan arbeta för att skapa goda miljöer för alla människor i samhället.

Förutom representanter ur presidiet och styrelsen kommer även några nya tillskott att följa med för att få en bättre inblick i organisationen. Alla som åker kommer, för ArkitektStudenternas räkning, ta del av den svenska politiken och omvärldsbevaka arkitektursverige för att kunna dela detta med de andra medlemmarna. Att åka till Almedalen är ett sätt att knyta kontakter samt skapa bättre relationer och öka engagemangen -både internt och externt. Från presidiet är vi övertygade om att detta kommer att bli en oerhört positiv erfarenhet för alla inblandade!

Utöver det egna seminariet kommer ArkitektStudenterna även att medverka under Sveriges Arkitekters arkitektur- och designdag som pågår under måndagen. Även detta ser vi fram emot!
Är du på Gotland så kom gärna förbi! Annars kan du följa vad som händer via bloggen, facebook, twitter och instagram! Vår hashtag kommer att vara #vemdär

Mer om seminariet

Jag hoppas att vi ses där!
Rebecca Norberg, ordförande i ArkitektStudenterna