Arkitekt till Luleå kommun - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

11 Feb 2019

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Luleå till en ännu bättre stad att bo, leva och att verka i. Välkommen att göra skillnad!

Arbetsplatsbeskrivning
Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande
näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighet med ett vittomspännande arbetsfält. Stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen initierar och pådriver Luleås stadsutveckling. Vi har valt att organisera kommunens övergripande gestaltande kompetens i en stadsarkitektgrupp.

I den fysiska och strategiska planeringsprocessen vill vi att det skapas attraktiva bostäder och boendemiljöer för våra invånare att trivas i så att fler människor ska vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. Ny bebyggelse ska harmonisera med den omgivande bebyggelsens skala och struktur med höga kvalitetskrav för arkitektur, teknik, tillgänglighet och energi och varsamhet ska råda med omgivande kulturmiljöer och värdefulla byggnader. Luleås expansiva skede ställer krav på nytänkande och ett nytt sätt att samverka inom samhällsbyggnadsprocessen.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu engagerad person för rollen som arkitekt enligt Plan- och bygglagen (PBL). Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Vill du hantera bygglov och medverka i den fysiska planeringsprocessen? Är du intresserad av att föra tidiga dialoger med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar? Vill du främja en god bebyggd miljö med ändamålsenlig planläggning, ett attraktivt och sunt byggande samt en god byggnadskultur? Välkommen att söka om du vill ha ett stort ansvar för Luleå kommuns framtida utveckling.

Du kommer i samarbete med kommunens byggdialoggrupp att vara den naturliga vägen in i organisationen för näringsliv och medborgare. Det kan gälla allt från diskussioner om arkitektur och det offentliga rummets gestaltning till nya projekt och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet.

Du samordnar och förenar kommunens övergripande kompetens i frågor om offentliga miljöer och bebyggelse ur ett arkitektoniskt perspektiv. Ditt ansvar är att bevaka allmänna intressen och att kommunens mål och visioner ställs i fokus. Du kommer också att främja arkitekturens roll och betydelse vid attraktivt/hållbart byggande inom kommunen utifrån översiktsplanens intentioner. I den rollen ställs höga krav på din förmåga att förena god gestaltning med olika förutsättningar och krav.

Du kommer att vara föredragande mot de olika politiska organen. Du tillgodoser kvaliteten i stadens utformning och gestaltning samt god arkitektur genom arbete med planer, bygglovsfrågor, utredningar och utbildningsinsatser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkestiteln arkitekt SAR med erfarenhet inom byggande och gestaltning samt god kunskap om aktuell lagstiftning i området, främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Du har god samarbetsförmåga, är service¬inriktad och kan styrka det genom referenser.

Uppdraget är en viktig del av kommunens samhällsbyggnadsprocess vilket förutsätter ett genuint intresse för hållbart byggande samt förståelse för det avtryck som avdelningens arbete har för kommunens samhällsutveck¬ling. Professionell integritet och förmåga att få respekt för beslut och ställningstaganden är viktigt i detta sammanhang.

Du har förmåga att leda genom samverkan, bjuda in till dialog och har ett positivt förhållningssätt med medbor-garen/kunden i fokus. Vi önskar att du har erfarenhet av kommunala beslutsprocesser och känner till de villkor som gäller i en offentlig och politiskt styrd verksamhet.

Du har mod och trygghet i dig själv och din yrkesroll så att du vågar stå upp för dina frågor och utmana till nytänkande. Genom en fingertoppskänsla i mötet skapar du ett gott förtroende hos exempelvis byggherrar, arkitekter, allmänhet, politiker och medarbetare. Du är tydlig, lyhörd och pedagogisk och du har förmåga att inspirera och skapa delaktighet i gestaltningsfrågor.

Du trivs med att hålla presentationer och du har en god förmåga att uttrycka dig väl i skrift samt har goda kunskaper i engelska.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samverka i team.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträden 2019-05-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2019-03-06
Referensnummer: A849987
Välkommen att söka genom att:

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktperson
Christer Andersson Bygglovschef 0920-45 38 12
Facklig företrädare
Michael Öhman Sveriges ingenjörer 0920-453963

Övrigt
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, tillämpar rökfri arbetstid och stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.

Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se eller 0771-704 704.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.