ArkDes fotografiska fullträff - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Örjan Wikforss—14 Mar 2015

Rum i rum fyllda av arkitekturfotografi av allra högsta klass. Ja, den pågående utställningen Constructing Worlds på ArkDes är verkligen en fotografisk fullträff.

Besökaren leds varsamt genom en räcka rum i det stora utställningsrummet.

Rumsformerna varierar i samklang med sköna betraktningsavstånd för när- och distansseende.

Lyxen att kunna kliva fram och riktigt nära uppleva fotografiet i originalkopia utan tryckteknisk förvanskning. Att kunna se fotografiet som fotografen.

Lyxen att kunna ta några steg tillbaka och iaktta curatorns finurliga bildkombinationer i den fina hängningen.

Det milda ljuset i rummen som stöder besökarens koncentration på bildkommunikationen.

De fotografiska snitten i utställningsväggarna som gör att du ser in i och genom utställningen och blir nyfiken på fortsättningen.

18 fotografer som alla erfar arkitekturen och livet i husen och staden på olika sätt.

I huvet snurrar de dubbla budskapen; om den arkitektur och det mänskliga liv som fotografierna skildrar och om den fotografiska tekniken och konsten att skildra arkitekturen och livet.

Se den!

ArkDes II

Utställningen är curerad av Barbican i samarbete med ArkDes och med ett fint svensk tillägg ”I blickfånget – foto från ArkDes samlingar”. Visas fram till den 17 maj. 

Örjan är arkitekt SAR/MSA, tekn dr och professor. Han är idag verksam i det egna företaget Arkitekturanalys. Inläggen publiceras även på hans blogg Kort sagt.