Äntligen en bostads- och stadsutvecklingsminister! - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—3 okt 2014

Sveriges Arkitekter har länge pekat på behovet av att inte se bostäder isolerat från stadsbyggnadsfrågor. De sitter ju tajt ihop. När vi bygger våra bostäder skapar vi också våra framtida städer. Att bostadsfrågorna och stadsutvecklingsfrågorna nu gifter sig hos samma minister är mycket bra.

Dessutom ligger frågorna på näringsdepartementet – ett klart utvecklingsperspektiv. Sen att ministern är också vice näringsminister gör ju inte saken sämre.

Infrastruktur, bostäder och stadsbyggnad hör ihop. Vi bygger inte bostäder och infrastruktur separat – vi bygger våra framtida städer, våra gemensamma livsmiljöer. Det är därför också glädjande att även infrastrukturen ligger på näringsdepartementet. Och att landsbygdsfrågorna hamnar där efter årsskiftet.

Mehmet Kaplan (MP) som blir bostads- och stadsutvecklingsminister har tidigare suttit i Justitieutskottet och varit ordförande i Sveriges Unga Muslimer. Han är utbildad lantmätare, deltog som första svenska riksdagsledamot i Ship to Gaza 2010 och bor i miljonprogramsförorten Akalla i Stockholm. Kaplan har alltså följt nedrustningen av socialt utsatta områden på nära håll och det är ingen djärv gissning att upprustningen av miljonprogrammet kommer att hamna högt på agendan.

Nu måste vi bara få kulturminister Alice Bah Kuhnke – arkitekturfrågorna har ju hittills legat  på Kulturdepartementet – och Mehmet Kaplan att gemensamt prata livsmiljöer. Men det kommer de säkert att göra. Båda ministrarna har samma partibeteckning för det första. För det andra kommer regeringens utredare Christer Larsson – som utreder om en ny statlig politik för arkitektur, form och design – att leverera förslag under rubriken ”Gestaltad livsmiljö”.

Social hållbarhet är den gemensamma nämnaren för årets nominerade till Planpriset. Planering är ett bra verktyg för att förbättra situationen i utsatta områden. Det är en av de första sakerna vi kommer att prata med våra nya ministrar om.