Anställd

Medlemmarna i Sveriges Arkitekter arbetar i tre olika sektorer, privat, kommunal och statlig. För olika sektorer gäller olika regler. Genom ditt medlemskap hos oss får du hjälp och stöd i alla dina frågor som rör din anställning.


NyheterNätverk för chefer


För våra medlemmar som är chefer erbjuder vi nu möjligheten att delta i starten av chefsnätverk på sex orter runt om i landet under mars och april. Avsikten är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort…Ny sajt visar värdet av kollektivavtal


”Knegdeg” visar värdet av kollektivavtal. Allt för många människor, framför allt yngre i början av yrkeslivet, saknar kunskap om kollektivavtal. För att bidra till ökad kunskap och färre förutfattade meningar lanserar PTK webbplatsen knegdeg.se. Knegdeg visar hur mycket pengar som betalas ut vid olika händelser i livet där ett kollektivavtal kan göra stor skillnad. Knegdeg ger…


Kollektivavtal för alla sektorer

Mer nedladdningsbar information i Kunskapsbanken

Avtal för privat sektor

Inom privat sektor är skyddet av dig och din anställning utöver det lagen säger samlat i ett avtal.
Sveriges Arkitekter ger svar