Alpina källor till en ny regionalism - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Besökscentret i Viamala (2014) av Iseppi/Kurath

Denna studieresa är tillägnad två regioner, med sin mosaik
av arkitekter och arkitektkulturer. Resan behandlar Vorarlbergs
högt ansedda praktiskt-hållbara byggnadskultur satt i kontrast till
Graubündens mer poetiska och vardagliga tillvägagångssätt.
Frågor gällande plastens historia, förutsättningar och omgivande
miljö lyfts fram i en arkitektur som tar språng ur kontexten.

Läs hela reseberättelsen av Christian Schmetzer Christian_Schmetzer_Österrike_Schweiz_2017 (002), en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.