ABAR/Filmvisning Gaming the Real World - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Välkomna på ABAR och Filmvisning i samarbete med Archfilm Lund tisdagen den 12 december kl. 17.30 på Form/Design Center, Malmö.

Under kvällen visas dokumentärfilmen ”Gaming the Real World”. Vi får introduktion till filmen av regissören Anders Eklund. Efteråt bjuder vi in till reflektion och samtal med ämneskunniga.

Filmen söker svar på frågan om spelande kan förändra världen? Och om tv-spel och dataspel kan användas för att hjälpa invånarna, och till och med låta dem själva vara med och utforma sin stad? I filmen berättas om flera samtida datorspelsstödda dialogprojekt från platser så vitt skilda som Norra Djurgårdsstaden utanför Stockholm, Katmandu och Nairobi.

Kvällens inbjudna gäster:
Anders Eklund
Regissör, ”Gaming the real world”

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig FOJAB Arkitekter, Ansvarig FOJABcode

Petter Mårtensson
Community Developer för ”Tom Clancy’s The Division”, Massive Entertainment – A Ubisoft Studio

Filmen är ca 50 minuter och på engelska.

Tisdagen den 12 december på Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö
(Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30)

Bjud gärna in kollegor, vänner, studiekamrater. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs.