ABAR APRAT AVISIT - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

SAVG har tre koncept för sina evenemang. ABAR är samtal i cafemiljö, APRAT föreläsningar och AVISIT studiebesök på intressanta projekt. Syftet är att medlemmar ska mötas, inspireras och diskutera aktuella frågor.