AB Familjebostäder i Stockholm - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

AB Familjebostäder i Stockholm genomför en ramavtalsupphandling av arkitekter för nyproduktion av bostäder. Sveriges Arkitekter har framfört att förutsättningarna för uppgifter om referensuppdrag är konkurrensbegränsande. Familjebostäders påpekade att de förbehöll sig rätten att utforma förfrågningsunderlag enligt de krav de bedömt som relevanta, men har därefter delvis reviderat förutsättningarna gällande kraven för referensuppdrag.
Läs korrespondensen och revideringarna nedan.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Familjebostäder 2015-02-16

Familjebostäders första svar 2015-02-16

Sveriges Arkitekters andra svar till Familjebostäder 2015-0217

Familjebostäders ramavtal ändring 2015-02-19

Familjebostäders andra svar 2015-02-20