Läs tävlingsprogrammet om Kulturhuset i Karlskrona - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tävlingen om kulturhus i Karlskrona är påbörjad och pågår fram till 7 februari. Fyra utvalda team kommer under perioden ta fram varsitt förslag.

Ladda med tävlingsprogrammet

Förslagen kommer att bedömas av en jury bestående av politiker och tjänstemän från Karlskrona kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Bidragen utvärderas utifrån gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, genomförbarhet och förvaltning. Vinnaren utses i mars 2019.