2008 års pristagare - Sveriges Arkitekter

Vinnare av 2008 års arkitekturpris är Umeå kommuns byggnadsordningar. Priset går till Samhällsbyggnadskontoret för deras initiativ till ett inspirerande diskussionsunderlag när det handlar om den framtida utvecklingen av våra städer

 

Fotograf: Lars Lindh (omslag)

Fotograf: Lars Lindh (omslag)

 

Medverkande arkitekter: Arkitekter SAR/MSA Olle Forsgren, Lena Tegnér och Anders Berg, arkitekt LAR/MSA Carl Arnö, arkitekt SAR/MSA Stina Fahlgren samt arkitekt MSA Emil Andreasson
Övriga medverkande: Gerd Lantz, Lena Nordlund, Roger Jacobsson och Anna Gemsell
Formgivning: Gunilla Viksten
Beställare: Byggnadsnämnden Umeå kommun

Juryns motivering
I tider när exploatering och kulturarv alltför ofta ställs mot varandra kan byggnadsordningarna fungera som ett vägledande dokument. Med ett samlat perspektiv visar de på stadens möjligheter till medvetna val när det handlar om att förvalta, förändra eller förnya. Kulturmiljövård behöver inte innebära en död hand över ett område, med byggnadsordningarna som diskussionsunderlag kan kulturmiljövården berikas och befintliga miljöer och stadsdelar utvecklas. Som planeringsverktyg är byggnadsordningarna därför ett utmärkt stöd. De behandlar byggnaders karaktärsdrag, stadsdelars kulturhistoria och miljö, och visar på olika utvecklingsvägar att gå. Samtidigt som byggnadsordningarna utgör en dokumentation för eftervärlden, är de framförallt ett inspirerande exempel på initiativ för en reflekterade långsiktighet i stadsplaneringen.

Byggnadsordningarna fyller redan nu ett behov och engagerar många aktörer från olika samhällssektorer. De berör planerare, arkitekter, politiker och inte minst en intresserad allmänhet. Pristagarna har med sitt arbete skapat ett forum för samtal som kompletterar det traditionella handlingsutrymmet när det handlar om planeringen av våra städer.

Byggnadsordningarna är ett arbete som leder framåt. I förlängningen kan de komma att skapa nya initiativ med andra perspektiv och arbetssätt som i sin tur kan bidra till en hållbar stadsplanering.

Juryn har bestått av Maria Blomberg, Annicka Cettner, Enar Nordvik och Ulf Nordwall.

Länk till byggnadsordningarna för Umeå.


Övriga nominerade


Försvarsmuseum Boden; Byggnadsordningar för Haga, Teg, Grisbacka-Västerhiske-Grubbe, Sofiehem och Ålidhem – Umeå; Kvarterskrogen Garaget på Umedalen i Umeå; Clip ROOM i Umeå; Förvaltningshusets gård Umeå Universitet; Kulturens Hus i Luleå;