2006 års pristagare - Sveriges Arkitekter
Foto: Ulf B Jonsson

Foto: Ulf B Jonsson

 

Om- och tillbyggnad av matsalsbyggnad för Sverige-finska folkhögskolan i Haparanda. Huset innehåller konferens-, kurs- och utställningslokaler, konstkafé och restaurang för Sverige-finska folkhögskolan i Haparanda.


Beskrivning

Huset innehåller konferens-, kurs- och utställningslokaler, konstkafé och restaurang för Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Det kan ses som en nybyggnad på en delvis befintlig grund, där endast köket från en tidigare restaurang har bibehållits. Byggnaden ska spegla dynamiken och framtidstron hos elever och personal och väcka tankar och reflektion hos den besökande. Arkitektarbetet är omsorgsfullt och material och utrustning håller hög kvalitet.

Byggnaden förmedlar en övergång från stadens torg till en innergård, som utgör hjärtat i skolan. Fasadmaterialen är glas och zinkplåt. Nedre våningen innehåller entré och en futuristiskt utformad restaurang. Restaurangens ljusvägg bildar fond i gårdsrummet. Väggen kan växla färg. Övre våningen innehåller lokaler för konstutbildning, cafe och möten och knyter ihop nybyggnaden med den övriga skolan.

Arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mats Jakobsson MAF-arkitektkontor AB
Byggherre: Sverige-Finska Folkhögskolan
Entreprenör: HEAB

Juryns motivering
För en konsekvent och skickligt genomförd samtida arkitektur, som utan sneglingar mot det provinsiella tolkar platsens förutsättningar på ett inkännande och uppfinningsrikt sätt. Minerva visar att en ultramodern byggnad kan vara rätt svar på en känslig stadsbyggnadsuppgift.


Övriga nominerade