2004 års pristagare - Sveriges Arkitekter

Den 2 december 2004 delade skolminister Ibrahim Baylan ut Sveriges Arkitekter Övre Norrlands arkitekturpris till arkitekt MSA Maria Olsson och landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell för Umedalen SPA & Park. Priset delades ut för andra gången och prisceremonin ägde rum på Restaurang Rex i Umeå.

 

umedalenspaopark

Foto: Ulf Nordfjell

 

UMEDALEN SPA & PARK, UMEÅ
Arkitekturpriset tilldelades Umedalen SPA & Park för dess höga kvaliteter. Bland annat prisades det fina samspelet mellan ute och inne och en stimulerande högklassig park med såväl historiska referenser som nyskapande idéer.

Pristagarna är:
Byggherre: Balticgruppen Fastighet genom Christer Olsson
Arkitekt: Arkitekt MSA Maria Olsson, White arkitekter
Landskap: Landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell, Ramböll Sverige
Ljusdesign: Torbjörn Eliasson, White design AB
Entreprenör: Byggbolaget genom Yngve Nilsson

Pristagarna erhöll ett diplom och en plakett att fästa på byggnaden eller i parken.

Juryns motivering:
SPA Umedalen med park är en helhet präglad av välgörande hög kvalitet både i gestaltning och i material. Ambitionerna att ge den kulturhistoriskt värdefulla miljön ett tillskott av nutida arkitektur och att i utemiljön spegla Norrländsk natur och vår tids landskapsarkitektur är väl uppfyllda.

Särskilt måste framhållas det fint byggda samspelet mellan ute och inne vilket tar tillvara ljuset och upplevelsen av naturen på platsen. Upplevd inifrån blir parken och konsten en förlängning av badet; upplevd utifrån är byggnaden en naturlig del av parken.

Tillbyggnaden är samtidigt anspråkslöst enkel och kompromisslöst elegant till sitt uttryck och förhåller sig både respektfullt och fritt till den äldre värdefulla byggnaden.

Parken är i sig ett konstverk där element ur våra norrländska landskap stiliserats till trädgårdskonst – med klassiska förebilder men på ett nyskapande och för regionen unikt sätt. Parken stimulerar oss att titta på det egna och utveckla egna förebilder.

En självstädig kvalitet är ljussättningen/belysningen såväl inne som ute.

Förverkligandet av idéer och det byggda resultatet är av högsta klass och har vuxit fram i samspel mellan en intresserad beställare och arkitekt/landskapsarkitekt.

Jury: Ragnar Bergeå – juryns ordförande, Stina Fahlgren, Pehr Persson, Gudrun Åström


Övriga nominerade