12 dagar i Japan med Ernst Hawerman-stipendiater - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

”Är det först i användandet av tingen som de kan definieras? Nåväl, denna är bara en av många frågor som väcks där vi ligger på det vitpigmenterade betonggolvet, iakttagandes hur vattensamlingarna förförande vandrar runt i rummet.”

Under 12 dagar i Japan väcks många intressanta frågeställningar för Fabian Reppen & Samuel Vilson, stipendiater av Ernst Hawerman.

Läs hela deras berättelse här