Tävlings- och upphandlingsservice

Sveriges Arkitekters tävlingsservice och upphandlingsservice ger kvalificerad hjälp med tävlingar och upphandlingar.

Sveriges Arkitekters tävlingsservice och upphandlingsservice ger råd till dig som beställare i alla typer av upphandlingsfrågor och åtar sig också att biträda i planering, administration och genomförande av såväl tävlingar som andra typer av uppdrag och upphandlingar. Genom att nyttja dessa tjänster kan du som beställare säkerställa att uppställda mål nås och att en smidig upphandlings- och genomförandeprocess skapas.

Vi har gedigen erfarenhet av tävlingar och andra upphandlingsförfaranden och står till förfogande för allt från enklare rådgivning till mer kvalificerade tjänster som programskrivning och genomförande av både arkitekttävlingar och andra uppdrag. Vi nås på telefon 08- 50557700 och adress Sveriges Arkitekter, Box 5027, 10241 Stockholm.

Vi som hjälper dig

Katarina O Cofaigh (skicka meddelande). Arkitekt SAR/MSA.
Arkitekttävlingar, parallella uppdrag och andra upphandlingar.

Claes Larsson (skicka meddelande). Arkitekt SAR/MSA.
Arkitekttävlingar, parallella uppdrag och andra upphandlingar.

Rita Georgiadis (skicka meddelande). Jurist.
Offentlig upphandling.