Gästmedlemskap

Sveriges Arkitekter har ett avtal med AFAG i Norge och Arkitektförbundet i Danmark om gästmedlemskap.

Gästmedlemskapet innebär att en medlem i någon av de tre organisationerna har rätt att på samma villkor som medlemmarna i ”gästorganisationen”, få tillgång till följande:

Gästmedlemskapet ger däremot inte rätt till

Gästmedlemmar har heller inte rätt att utöva demokratiska rättigheter som till exempel utse stämmodelegater i gästorganisationen.

Gästmedlemskapet är gratis för den som är medlem i en av organisationerna.

För att få tillgång till gästmedlemskapet skall medlem i Sveriges Arkitekter kontakta kansliet som då kontaktar organisationen i det land där gästmedlemskap önskas. Gästmedlemskap förutsätter aktivt medlemskap i Sveriges Arkitekter.