Om ArkitektStudenterna

ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och verkar som ett disciplinöverskridande kontaktnät och en intresseorganisation för studerande vid de tio arkitektutbildningarna. Organisationen utgörs av alla studenter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Verksamheten leds av en styrelse som består av representanter från alla arkitektskolor och ett presidium som leder styrelsens arbete.