Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna

Till vinnare i tävlingen har juryn enhälligt korat förslaget Forum Karolinska, utfört av White Arkitekter AB, Stockholm.

Arkitekt: White Arkitekter AB.

I slutet av år 2005 startade denna inbjudna arkitekttävling/begränsade formgivningstävling om ett nytt universitetssjukhus med placering inom nuvarande Karolinska Sjukhusets och Karolinska Institutets område i Solna. Tävlingsuppgiften var inriktad på redovisning av ett övergripande funktions- och gestaltningskoncept för en högklassig anläggning på totalt ca 300 000 kvm, ett sjukhus som kan möta de idag till stor del okända krav som framtidens sjukvård och medicinska forskning och undervisning kommer att ställa.

Tävlingen arrangerades av Locum AB på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. I tävlingen deltog fem internationellt sammansatta team av arkitekter och tekniska konsulter som valts bland de nitton som svarat på annons om intresseanmälan.

Den valda lokaliseringen gränsar till Stockholm och Norra Stationsområdet, ett område som för närvarande är under utredning för ett stadsförnyelseprojekt med inriktning på överdäckning och bebyggelse som en fortsättning av Stockholms innerstad.

De fem, anonymt inlämnade, tävlingsförslagen

”Den Helande Länken”, ”Forum Karolinska”, ”K2”, ”+ puls” och ”synergia” – har med bibehållen anonymitet bedömts av en jury med representanter för Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholms Stad, Solna Stad, Locum AB, Akademiska Hus i Stockholm AB samt Sveriges Arkitekter. Dag Larsson har varit juryns ordförande.

Juryns motivering lyder:

”Förslaget Forum Karolinska har en enkel, effektiv och hållbar strukturell uppbyggnad, en överlägsen inre logistik, god inre miljö, stadsbyggnadsmässiga kvaliteter och ett arkitektoniskt gestaltningskoncept som sammantaget ger förutsättningar att kunna utvecklas till en anläggning av hög klass. Forum Karolinska är också ett förslag som erbjuder det hållbara huvudgrepp som kommer att krävas i det fortsatta arbetet att utveckla det högklassiga forsknings- och undervisningssjukhus som tävlingen syftar till.”

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury bestående av:

Dag Larsson, ordförande, utsedd av socialdemokraterna
Dagmar Fornander, vice ordförande, utsedd av moderaterna
Carl-Anders Ifvarsson, ledamot, utsedd av folkpartiet
Pia Lidwall ledamot utsedd av kristdemokraterna
Birgitta Sevefjord, ledamot, utsedd av vänsterpartiet
Raymond Wigg, ledamot, utsedd av miljöpartiet
Sören Olofsson, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, Karolinska Institutet
Ingemar Ziegler, vd, Locum AB
Lennart Karlsson, vd, Akademiska Hus Stockholm AB
Juan Copoví-Mena, chef för projektet, Locum AB
Per Linder, stadsarkitekt/arkitekt SAR/MSA, Solna stad
Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör/arkitekt MSA, Stockholms stad
Krister Bjurström, arkitekt SAR/MSA, Utsedd av Locum AB
Göran Lindberg, arkitekt LAR/MSA, Utsedd av Locum AB
Mats Edblom, arkitekt SAR/MSA, Utsedd av Sveriges Arkitekter
Kristin Jarmund, sivilarkitekt MNAL, Utsedd av Sveriges Arkitekter
Jurysekretariat har varit arkitekt SAR/MSA Pontus Werlinder, Locum AB och arkitekt SAR/MSA Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekters Arkitektservice.
Tävlingsfunktionär har varit Chatarina Ferdinandsson, Locum.