Kritikerpriset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Mark Isitt – vinnare av Kritikerpriset 2018.

Mark Isitt – vinnare av Kritikerpriset 2018. Foto: Magnus Gotander.

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Det delas ut varje år på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala.

Sveriges Arkitekter har instiftat priset för att uppmuntra arkitekter, journalister, författare, med flera, att recensera, debattera och analysera svensk arkitektur. Kritikerpriset tilldelas upphovspersonen till den bästa arkitekturanalysen som publicerats under senaste året eller till den eller de som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering under de senaste åren.

Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur. Juryn för 2019 års pris är ännu inte klar.

Förslagslådan till Kritikerpriset är öppen till första oktober 2019.


Tidigare Kritikerpristagare