Invalsregler

Medlem i Sveriges Arkitekter kan den bli som är arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt (fysisk planerare) eller studerar på utbildning som leder till examen inom något av dessa områden. Tre former av medlemskap finns: aktiv medlem, passiv medlem och studentmedlem.