Arken SE Arkitekter AB

ARKEN DELAR SIG I TRE NYA BOLAG

Den 1a januari 2008 seglar ARKEN Arkitekter AB vidare som tre skepp efter 27 år av givande och intressanta projekt. De sex delägarna i Arken bildar tre nya och självständiga bolag av de informella team som vuxit fram under åren:

ALMA arken arkitekter AB, ArkenSE arkitekter AB och Arkitektkontor Nils Söderlund AB.

ARKEN bildades 1981 av de anställda arkitekter och ingenjörer som då arbetade hos Ralph Erskines Arkitektkontor. Samarbetet med Erskinekontoret fortsatte samtidigt som nya projekt sjösattes. 1984 växer ARKEN vidare och blir ARKEN Arkitekter AB. 1989 flyttar ARKEN från Gamla Stan till Slussen. ARKEN nystartas 1990 av en inre ägarkrets under samma namn men i en mindre skala. 2004 vidgar ARKEN Arkitekter AB ägarkretsen. 2008 går ARKEN in i en ny fas på en 27-årig seglats.

Pågående projekt kommer att fortsätta skötas av de personer som hittills handlagt och ansvarat för dem. Projekt kommer att fullföljas i de nuvarande arbetsgrupperna. De tre nya bolagen kan med uppdelningen både renodla arbetsfördelning och vid behov bilda samarbetsteam. Beställare som har projekt tillsammans med ARKEN Arkitekter AB blir inom kort kontaktade av ansvarig arkitekt på ARKEN Arkitekter AB för praktiska detaljer. Tveka inte att ringa oss om ni har frågor!

Arken SE Arkitekter AB

Hökens gata 2, 11646 Stockholm (Karta)
tel 08-4427580
www.arken-se-arkitekter.se
Medarbetare: (Dölj)
Torbjörn Einarsson, Arkitekt SAR/MSA
070-4222878, torbjorn.einarsson@... (skicka meddelande)
Lena Nordenlöw, Arkitekt SAR/MSA
lena.nordenlow@... (skicka meddelande)
Ann-Marie Ryk, Arkitekt MSA
0739-058040, ami_ryk@... (skicka meddelande)
Peer-Ove Borowsky Skånes, Arkitekt SAR/MSA
0702-991015